Welkom bij @WORK

Wat is ‘begeleid werken’?

Begeleid werk gaat over niet-betaalde arbeid voor personen met een beperking in het gewone arbeidscircuit. Samen met de jobcoach wordt er op zoek gegaan naar een job op maat van de gebruiker, aangepast aan de mogelijkheden, wensen en verlangens van de gebruiker.
Het uitoefenen van deze job is een verrijking voor de persoon met een beperking en een ondersteuning voor de werkplaats!

Hoe gaan we te werk?

Binnen begeleid werk hanteren we de methodiek van supported employment.
Deze methodiek bestaat uit verschillende fasen.

Voor wie is begeleid werken bedoeld?

Begeleid werken is bedoeld voor personen die graag (terug) willen werken, die aan de slag willen gaan binnen het normale circuit zonder daarvoor financieel te worden beloond.

Ik zoek werk

Voor mensen met een beperking
die vrijwillig willen werken.

MEER INFO

Werkgever

Geef kansen om te werken op de gewone arbeidsmarkt.
Toon sociaal engagement.

MEER INFO

Verwijzer

Mensen met een beperking hebben het recht
om deel te nemen aan de samenleving.

MEER INFO

Dienstencentra