@work is een samenwerkingsverband tussen 6 dienstencentra van vzw Stijn: ’t Klavertje, ’t Weyerke, Sint-Gerardus, Kamiano, de Witte Mol en de Klimroos.

MISSIE – VISIE

Waar staan we voor?
Onze missie: onze waarden en normen, onze kijk op de maatschappij, onze overtuigingen

Iedere persoon probeert zin en invulling te geven aan zijn leven. We doen dit elk vanuit onze eigen interesses, talenten, krachten en mogelijkheden.
Iedereen wil een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. We zijn van nut, we tellen mee. We kunnen ons (verder) ontwikkelen en geven meerwaarde aan ons leven. Dit behoort tot de basisrechten van de mens.
Ons leven uitbouwen doen we vaak door te gaan werken. Liefst een job die we leuk vinden en waarin we kunnen groeien. Ook mensen met een beperking willen dit. Zij streven naar een zinvolle dagbesteding, samen met collega’s werken, actief deelnemen aan de maatschappij.

Waar gaan we voor?
Onze visie: onze toekomstdroom, onze uitdaging

Als jobcoach gaan we, samen met jou, op zoek naar vrijwilligerswerk in het gewone arbeidscircuit. We dagen jou, als begeleid werker, uit om je talenten te ontdekken en samen naar een leuke job te zoeken binnen je eigen interesses. We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid binnen je werk en moedigen je aan om jezelf te ontwikkelen.
We dagen de werkplaats uit om hun kijk op “beperking” te verruimen en diversiteit als een kracht te zien. We doen beroep op hun creativiteit om, samen met ons, (deel-)taken te vinden voor de begeleid werker. We streven naar een winsituatie voor iedereen.
We betrekken, waar gewenst en mogelijk, je familie en andere hulpverlening. Supporters zijn immers erg belangrijk om je te blijven motiveren en ondersteunen.
We blijven het hele traject, zowel de begeleid werker als de werkplaats, ondersteunen en opvolgen.

SYBILLE VANHEX
SYBILLE VANHEXJobcoach
Tel: 0474 49 03 05
JILL KLAPS
JILL KLAPSJobcoach
Tel: 0478 07 84 16
GREET VANBILSEN
GREET VANBILSENJobcoach
Tel: 0472 69 48 88
ANN DAENEN
ANN DAENEN Jobcoach
Tel: 0495 33 64 44
ELLEN BECKER
ELLEN BECKERVerantwoordelijke
Tel: 0486 12 78 21
JEROEN HERMANS
JEROEN HERMANSJobcoach
Tel: 0477 70 03 73
YMKE BERVOETS
YMKE BERVOETSJobcoach
Tel: 0475 50 05 31