Verwijzer

Mensen met een beperking hebben het recht om deel te nemen aan de samenleving. Zinvolle arbeid op de reguliere arbeidsmarkt is dan ook van groot belang.

@work, dienst begeleid werken, ondersteunt mensen die aangeven dat werken in een gewone omgeving voor hen het passende antwoord is op hun vraag.

Het gaat om sterk gemotiveerde mensen voor wie een voltijdse job niet haalbaar is. Daarom gaan wij samen op zoek naar geschikte werkopdrachten voor enkele uren, soms enkele dagen per week, die dan op onbezoldigde basis worden vervuld.

De dienst Begeleid Werken voorziet in de nodige persoonlijke ondersteuning totdat de begeleid werker de taak volledig zelfstandig kan uitvoeren.
We starten eerst met een proefperiode. In een latere fase wordt de intensiteit van de begeleiding weliswaar afgebouwd maar we blijven steeds ‘stand-by’ en volgen de begeleid werker van dichtbij.

Op deze manier zorgen we voor de integratie van personen met een beperking in de maatschappij.
Arbeid heeft bovendien een zeer positief effect op het zelfbeeld van de begeleid werker.

INTERESSE?

Bel 0486 – 12 78 21
of meld je aan via ons aanmeldformulier